publicita
dobrovolnik.net | Akreditace

Ministerstvo vnitra uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon od dobrovolnické službě), a mají čtyřletou platnost. Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

V případě, že máte zájem požádat o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby, prostudujte si Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím a Komentář k vyplnění žádosti o udělení akreditace, vyplňte Žádost o udělení akreditace. Můžete využít konzultace a zaslat vyplněnou žádost k připomínkám na emailovou adresu natasa.diatkova@mvcr.cz.

Přehled udělených akreditací

ADRA, o.p.s

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Zlínský kraj
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc nezaměstnaným
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
 • pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
15.8.2022 - 15.8.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu
 • Sbírková: krátkodobý dobrovolník sbírek

Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, z.s.

 • město Vsetín
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
30.9.2021 - 30.9.2025
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, z.s.

 • Česká republika
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc osobám drogově závislým
 • pomoc seniorům
 • pomoc nezaměstnaným
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc příslušníkům národnostních menšin
 • pomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobody
 • pomoc osobám trpícím domácím násilím
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
 • pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách
 • pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí
 • pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
30.9.2021 - 30.9.2025
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Amelie, z.s.

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • město Hradec Králové
 • město Liberec
 • město Olomouc
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
14.9.2021 - 14.9.2025
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Asistence, o. p. s.

 • Česká republika
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
16.9.2021 - 16.9.2025
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Asociace křesťanských sdružení mládeže, z.s.

 • Česká republika
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
28.3.2022 - 28.3.2026
 • Dlouhodobá
 • Intenzivní: dlouhodobý dobrovolník intenzivní

Asociace pro mezinárodní otázky, z.s.

 • Česká republika
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
17.2.2020 - 17.2.2024
 • Dlouhodobá

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

 • Česká republika
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc imigrantům
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
14.9.2021 - 14.9.2025
 • Dlouhodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Charita Česká Lípa

 • Liberecký kraj
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc nezaměstnaným
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc příslušníkům národnostních menšin
 • pomoc imigrantům
 • pomoc osobám trpícím domácím násilím
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
 • pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách
 • pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí
 • pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
19.9.2022 - 19.9.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá