publicita
dobrovolnik.net | Akreditace

Ministerstvo vnitra uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon od dobrovolnické službě), a mají čtyřletou platnost. Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

V případě, že máte zájem požádat o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby, prostudujte si Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím a Komentář k vyplnění žádosti o udělení akreditace, vyplňte Žádost o udělení akreditace. Můžete využít konzultace a zaslat vyplněnou žádost k připomínkám na emailovou adresu natasa.diatkova@mvcr.cz.

Přehled udělených akreditací

Oblastní charita Chrudim

 • ORP
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
19.9.2022 - 19.9.2026
 • Dlouhodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Oblastní charita Kutná Hora

 • Středočeský kraj
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
1.1.2023 - 1.1.2027
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Oblastní charita Kutná Hora

 • Středočeský kraj
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc nezaměstnaným
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc příslušníkům národnostních menšin
 • pomoc imigrantům
 • pomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobody
 • pomoc osobám trpícím domácím násilím
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
 • pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách
 • pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí
 • pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
1.1.2023 - 1.1.2027
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Sbírková: krátkodobý dobrovolník sbírek

Oblastní charita Náchod

 • ORP
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc osobám drogově závislým
 • pomoc nezaměstnaným
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc imigrantům
 • pomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobody
 • pomoc osobám trpícím domácím násilím
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
28.11.2022 - 28.11.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Oblastní charita Pardubice

 • Pardubický kraj
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc osobám sociálně slabým
19.9.2022 - 19.9.2026
 • Dlouhodobá

Oblastní charita Pardubice

 • Pardubický kraj
 • pomoc osobám sociálně slabým
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
19.9.2022 - 19.9.2026
 • Dlouhodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Open House Praha, z.ú.

 • Česká republika
 • pomoc osobám zdravotně postiženým
 • pomoc seniorům
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
 • pomoc při péči o zachování kulturního dědictví
 • pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací
29.11.2022 - 29.11.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

 • Česká republika
 • pomoc imigrantům
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
 • pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
 • pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací
11.8.2022 - 11.8.2026
 • Dlouhodobá
 • Krátkodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu

Otevřená OKNA, z.ú.

 • Jihočeský kraj
 • pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
14.9.2022 - 14.9.2026
 • Dlouhodobá
 • Mentoringová: dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu