Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

dobrovolnik.net | Dotace na rozvoj dobrovolnické služby 2022
publicita

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra vyhlásil výzvu na dotační program rozvoj dobrovolnické služby na rok 2022.

Veškeré potřebné informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra - anebo přímý odkaz zde:

Dotace na akreditované projekty - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) 


Žádosti přijímá odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, v souladu se Zásadami vlády o poskytování státních účelových dotací NNO,  do 30. září 2021 (rozhoduje datum podání).  

Žadatel může být pouze organizace s uděleným akreditovaným projektem anebo programem podle zákona o dobrovolnické službě, a tento projekt/program musí být akreditován na celý rok 2022.