29. 01. 2023

Evaluace JMK

V následujícím krátkém článku přinášíme základní informace z Evaluační zprávy dvouletého pilotu regionálních dobrovolnic...
RDC

29. 01. 2023

Evaluace Pardubický kraj

V následujícím krátkém článku přinášíme základní informace z Evaluační zprávy dvouletého pilotu regionálních dobrovolnic...
RDC

22. 01. 2023

Evaluace JČK

V následujícím krátkém článku přinášíme základní informace z Evaluační zprávy dvouletého pilotu regionálních dobrovolnic...
RDC

22. 01. 2023

Evaluace Karlovarský kraj

V následujícím krátkém článku přinášíme základní informace z Evaluační zprávy dvouletého pilotu regionálních dobrovolnic...
RDC

06. 01. 2023

Zrod ukrajinského komunitního centra v Plzni

Na začátku byla myšlenka… Kde si budou hrát naše děti na Čechovce, až nastanou zimní studené a nevlídné dny a nebudou mo...

03. 01. 2023

Ocenění mimořádných počinů dobrovolníků, neziskovek a společensky odpovědných firem v Pardubickém kraji

V pořadí již 12. ročník Galavečera oceňování dobrovolníků, neziskovek a společensky odpovědných firem v Pardubickém kraj...
RDC